fbpx

Arendame KÜSKi toel oma publikuprogrammi

20/05/2021 by Liina Raus

Kaasaegse kunsti galeriina on Kogo galerii põhitegevus näituseprogrammi ja seda saatva publikuprogrammi loomine, mille üks oluline eesmärk on võimendada arutelu ühiskonnas oluliste küsimuste üle.

Kogo galerii leiab, et kunst on neutraalne pinnas, millest lähtuvalt tõstatada ja käsitleda laia spektrit teemasid, millega kunstnikud oma töös tegelevad ning et galerii publikuprogramm saab olla turvaline pinnas, mis toob kokku eriarvamused ning aitab näidata võimalike vaatepunktide mitmekesisust.

Kogo galerii projekt “Ühiskondlik arutelu läbi kaasaegse kunsti” sai Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast 2021. aasta taotlusvoorust toetust summas 4000 eurot eesmärgiga kujundada selge nägemus ja töötada välja tegevuskava oma publikuprogrammi mõju laiendamiseks.

Projekti raames analüüsitakse galerii senist publikuprogrammi, otsitakse uusi lähenemisviise, küsitakse tagasisidet senistelt koostööpartneritelt, töötatakse välja võimalikud uued koostöömudelid ja katsetatakse neid, projekti lõpuks valmib põhjalik tegevuskava publikuprogrammi laiendamiseks.

Projekti tulemusel on galeriil publikuprogrammi arendaja ja eestvedaja, paigas on publikuprogrammi laiendamise plaan ja prioriteedid aastateks 2021–2022, on selge nägemus koostöömudelitest, mis võimaldavad publikuprogrammiga mõju laiendada, samuti ka esimesed pikaajalised kokkulepped koostöö osas.