Upcoming
25/10/2018 – 08/12/2018
Kristi Kongi ja Mari-Leen Kiipli ühisnäitus
Salajane vilin metsas

Olete oodatud Kristi Kongi ja Mari-Leen Kiipli ühisnäituse “Salajane vilin metsas” avamisele 24. oktoobril kell 19.00 Kogo galeriis.

Näitusel eksponeeritud teosed on inspireeritud valgusest, varjust ja erinevate eluvormide vaheliste piiride hägustumise ideest. Koos loovad kunstnikud maagilise keskkonna, kus näituse külastajal on võimalus tajuda elu iseeneses, olemuslikult iseorganiseeruva võrgustikuna.

KRISTI KONGI maaliinstallatsioon on geograafiline valguslabürint, mis haarab endasse erinevaid kohti Mehhiko džunglist Lõuna-Eesti metsadeni. Valguse metafoori kaudu ähmastuvad inimese ja looduse vahelised piirid ning metsast saab utoopilise geomeetria allikas. Posthumanistlikus evolutsiooniprotsessis muudab valgus inimesed taimedeks ja hirm hakkab võrduma soojusega.
Kristi Kongi (1985) on maalihariduse omandanud Tartus, Tallinnas ja Lahtis ning hetkel elab ja töötab Tallinnas. Kongi kunstipraktika keskne teema, materjal ja inspiratsiooniallikas on värv. Tema teoste visuaalne keel, mida on lihtne kiirelt määratleda kui geomeetrilist abstraktsionismi, keerleb valguse ja värvi süsteemsete uuringute ümber, olles eelkõige analüütiline ja organiseeritud.

MARI-LEEN KIIPLI näitab oma videoteoses kuidas seista valguse ja hämaruse, ebakindluse ja teadmatuse vahel, avastades erinevate eluvormide eksistentsiaalseid ja hägustunud kokkupuutepunkte.
Mari-Leen Kiipli (1988) on õppinud fotograafiat Tartus ja Tallinnas ning täiendanud end Viinis, praegu elab ja töötab Tallinnas. Kiipli senised suuremad sooloprojektid, mis kombineerivad fotot, videot ja installatsiooni, keskenduvad peamiselt ruumide ja situatsioonide tunnetuslikule kvaliteedile. Ta uurib teostes lähedalt ja keskendunult iseenda kohalolu spetsiifilistes, omadusteta keskkondades ning kehamälu toimimist.

Kristi Kongi ja Mari-Leen Kiipli ühisnäitus “Salajane vilin metsas” kuulub festivali Tartu Valgus kõrvalprogrammi. Lisaks Kogo galeriile avatakse 24. oktoobril festivali põhiprogrammi kuuluv kahe galerii ühisnäitus “Vaakum kui mõtteviis”. Näitus avatakse Tartu Kunstimajas kell 17.00 ja Nooruse galeriis kell 18.00. Avamisõhtu programm liigub seejärel edasi Aparaaditehasesse, kus kell 19.00 avatakse Kogo galerii näitus “Salajane vilin metsas”. Avamiste õhtu lõpetab näituse “Vaakum kui mõtteviis” peaesineja Carl Michael von Hausswolffi kontsert Aparaaditehase Armastuse saalis kell 21.00.

Seoses TAVA2018 festivaliga on Kogo galerii 25.–28. oktoobrini erandkorras avatud kell 12.00–22.00.

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Pühaste pruulikoda, Saku ja A. Le Coq.

Täname: Tartu Kunstimuuseum, Tartu Kunstimaja

Upcoming
15/12/2018 – 26/01/2019
Eva Mustonen
Ämbliknaine

Olete oodatud Eva Mustoneni isikunäituse “Ämbliknaine” avamisele reedel, 14. detsembril kell 18.00 Kogo galeriis.

Lähtudes kudumisega seotud müütidest (nii antiiksetest kui tänapäevastest) pakub Eva Mustonen proosalise versiooni gobeläänist kui arhailisest ja nišilikust tekstiilikunsti vormist. Näitusel “Ämbliknaine” laotab kunstnik oma loomeprotsessi vaataja ette sõna otseses mõttes laiali. Viibides näituse vältel galeriis kohapeal, värvib kunstnik lõngu ja koob need kangastelgedel seinavaibaks. Päev-päevalt kasvavat vaibategu täiendavad varasematel aastatel läbi viidud intervjuud Eesti gobeläänikunstnikega ning Mustoneni enda päeviku katkendid ja tekstid, mis puudutavad gobelääni ajalugu ning positsiooni kaasaegsel kunstimaastikul, illustreerides eneseirooniliselt seda, kuivõrd keeruliseks võib osutuda pealtnäha lihtne ning tehniliselt kergesti omandatav gobeläänpõime.

Eva Mustonen (sünd 1986) on õppinud tekstiilikunsti ja semiootikat Tartus ja Göteborgis ning skulptuuri Tallinnas, hetkel elab ja töötab Tallinnas.
Praegu pigem installatsioonikunstnikuna tegutseva Mustoneni loomingus domineerivad isiklikku laadi jutustused, mis räägivad teistsuguseks olemisest, ühiskonna äärealadel eksisteerimisest ja avalikus sfääris nähtamatuks muutumisest. Loomingus kombineerib ta nii tekstiilikunsti arsenali kuuluvaid tehnikaid kui ka igapäevaste toimetuste produkte.
Mustoneni teosed paistavad silma tihedalt läbi töötatud ja tunnetatud materjalide ning ootamatult ilusate müstiliste objektide poolest. Kunstnikku näib inspireerivat argine lihtsus, second-hand-poodide imeline küllus ning naiskunsti ajalugu. Mustoneni teosed on vaadeldavad feministliku kunsti võtmes, kus privaatsele võib tihti omistada poliitilist kõnekust.

Toimub
19/09/2018 – 19/10/2018
Elīna Vītola
Maalikunsti ja argielu ühised probleemid: kräppstraktsioon

Kogo galeriil on hea meel avada Elīna Vītola näitus “Maalikunsti ja argielu ühised probleemid: kräppstraktsioon”, mis on Elīna esimene soolonäitus Kogo galeriis ning Eestis.

Elīna Vītola on õppinud maalikunsti ning elab ja töötab Riias. Maal, maalilisus ja selle ühendamine argielulise triviaalsusega on Vītola loomingus kesksel kohal. Kunstnik läheneb värvidele, objektidele ning maalimisele pigem kontseptuaalses võtmes, esitades humoorikaid küsimusi selle ainese, tehnika ja materjali kohta. Vītola on märkinud, et teda huvitab kunst ja konserveeritud puuviljad – mis ongi võtmefraas tema teoste lahti mõtestamisel.

Pealkirjas “Maalikunsti ja argielu ühised probleemid: kräppstraktsioon” esinev mõiste “kräppstraktsioon” on sünonüüm zombie-formalismile ning tähistab abstraktse kunsti taaselustumist. Käesolev näitus on uusim peatükk Vītola 28 aasta pikkuses uurimustöös “Kuidas saada kunstnikuks?”. Näitus koosneb erinevatest katsetustest leida lahendusi probleemidele, mis kunstniku igapäevaelus ja maalimise protsessis ette tulevad. Üritades leida viisi, kuidas kunstnikuna edu saavutada, uurib Vītola erinevaid kunsti ja kunstnikke puudutavaid stereotüüpe, püüdes seeläbi demüstifitseerida tervet maaliprotsessi.

Näitust toetab: Eesti Kultuurkapital.

Toimub
– 01/11/2018
Open Call

Kogo galerii kuulutab välja avatud konkursi 2019. aasta näitusteks!

Avatud konkursi raames otsime oma 2019. aasta näituseprogrammi ühte isikunäitust ja kuraatori projekti. Oodatud on kaasaegse kunsti näituseprojektid, mis sobivad galerii ruumi, identiteedi ja programmiga ning milles väljendub selge kunstniku- või kuraatori positsioon. Oodatud on ka rahvusvahelised näituseprojektid. Näituse kestus on 4-6 nädalat.

Kogo galerii on 2018. aasta kevadel Tartus Aparaaditehases avatud kaasaegse kunsti galerii. Galerii eesmärk on aidata kaasa esindatavate kunstnike rahvusvahelisele nähtavusele ning nende kunstipraktika laialdasele tutvustamisele.

Taotlus peaks sisaldama:

– näituse võimalikult täpset kirjeldust

– kõigi osalejate nimesid, CV-sid, portfoolioid (kas digitaalselt või viidatuna veebilehele)

– kontaktisiku andmeid (telefon, e-post)

Taotlused on oodatud e-posti aadressil kogo@kogogallery.ee.

Tähtaeg: 1. november 2018

Kogo galerii plaan

Toimunud
21/07/2018 – 08/09/2018
Grupinäitus
"Igapäeva nõiakunst"

Osalevad kunstnikud:

Anna Mari Liivrand, GolfClayderman, Jaakko Pallasvuo, Kristel Saan, Laura Põld

Kuraator: Merilin Talumaa

Anna Mari Liivrand (1993) elab ja töötab Tallinnas. Anna Mari Liivranna looming ühendab endas installatsioone, skulptuure ja joonistusi, mis tegelevad hapruse ning erinevate säilitamise praktikatega, püüdes seeläbi avada asjade olemuslikkust ja tabada selguse hetki meie igapäevaelus.

GolfClayderman elab ja töötab Lätis. GolfClayderman on 2016. aastal loodud mitmeotstarbeline organisatsioon, mis hõlmab kõiki eluvaldkondi ning huvitub nende kvaliteedi parandamisest. Kollektiivi tuumiku moodustavad Margrieta Griestiņa ja Aksels Bruks, kes on mõlemad õppinud Läti Kunstiakadeemia visuaalse kommunikatsiooni osakonnas. GolfClayderman tegutseb erinevates elu- ja kunstivaldkondades, hõlmates nii performance’it, muusikat, teatrit, elustiili, moe- kui ka kehakunsti.

Jaakko Pallasvuo (1987) elab ja töötab Helsingis. Pallasvuo loob videoid, tekste, performance’id ja installatsioone, mis uurivad käesolevas hetkes elamise hirme ning väljavaateid elule mõnes võimalikus tulevikus.

Kristel Saan (1985) elab ja töötab Tallinnas ja Vancouveris. Saani huvitavad keha kogemus, inimese osalus visuaalselt ülelaetud maailmas ja meis kõigis olemasolevatest personaalsetest arhiividest loodud kuvandid. Saani looming kõneleb ebausu suspensioonist ja kaugusest romantiseeritud utopistlikust ruumist.

Laura Põld (1984) elab ja töötab Tallinnas ja Viinis. Põllu teosed kombineerivad erinevaid meediume nagu maal, installatsioon, keraamika, video ja tekst. Oma loomingus tegeleb ta peamiselt kohataju ja selle loomise küsimustega, kasutades näituseruumi spetsiifikat ning materjalitundlikke ja jutustavaid elemente.

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Tartmus, Kuma Kombucha, A. Le Coq

Toimunud
07/06/2018 – 10/06/2018
ArtVilnius'18
kaasaegse kunsti mess

Kogo galeriil on hea meel sind kutsuda ArtVilnius’18 kunstimessile Vilniuses 7.–10. juunil 2018.

Kogo galerii esitleb esimesel välismessil kolme kunstniku loomingut:

Alexei Gordin (1989) on õppinud Tallinnas ja Helsingis maalikunsti, elab ja töötab Tallinnas.

Elīna Vītola (1986) on õppinud Riias maalikunsti, elab ja töötab Riias.

Eva Mustonen (1986) on õppinud tekstiilikunsti ja semiootikat Tartus ja Göteborgis ning skulptuuri Tallinnas, elab ja töötab Tallinnas.

 

ArtVilnius’18
LITEXPO Leedu Näituse- ja Kongressikeskus
Laisves 5, Vilnius, Leedu
Saalid: 3, 4, 5

Lahtiolekuajad:
Neljapäev, 7. juuni kell 12.00–15.00 sissepääs kutsega
Neljapäev, 7. juuni kell 15.00–20.00 NB! avapidu kell 18.00
Reede–laupäev, 8.–9. juuni kell 11.30–20.00
Pühapäev, 10. juuni kell 11.30–18.00

Elīna Vītola, Common Issues In Painting And Everyday Life 5, installatsioon: diivan, rullitud lõuend, õli lõuendil, 210 x 2000 cm, 198 x 99 x 83 cm, 2018.
Toimunud
09/05/2018 – 07/07/2018
Alexei Gordin
Ma jäin vaikseks

Idee kunsti surmast on sama surnud nagu kunst ise. Kätte on jõudnud see surmajärgne olek, mida ühelgi elusolendil pole võimalik kogeda. See on miski, millest ei saa rääkida, ent mille üle saab spekuleerida.

Alexei Gordin on otsustanud vaikida – spekulatiivselt vaikida. Sõna “spekuleerima” tuleneb sõnast “peegel” (speculum). Nagu ütleb Gordin, tekitab teadlik vaikimine ebamugava puuduoleku, mis paneb vaikuse resoneeruma. Selline vaikimine ei ole aga rahustav, meditatiivne vaikus. Selline vaikimine võib seisneda hoopis täielikus dissonantsis.

Gordin on varem teinud video, kus ta kõnnib mööda mahajäetud linna, kandes loosungit “Ostke mu töid!”. Samal viisil peab ta hüljatud Linnahallis inimtühjale saalile kuuldamatut kõnet, konstrueerides sellele juurde nii subtiitrid kui publiku reaktsiooni.

Samamoodi toimib institutsionaalne kunst, mis konstrueerib vaatemängu kunsti olemasolust, alustades kunstniku- ja kunstiteosega ning lõpetades retseptsiooni- ja arhiiviga. Ilmselt leidub kuskil ka statistika, mis kinnitab meile, et elame väga kunstiteadlikus ühiskonnas.

Teksti autor: Tanel Rander

Alexei Gordin (sünd 1989) on õppinud Tallinnas ja Helsingis maali, elab ja töötab Tallinnas.

Olles küll maalikunstniku taustaga, liigub Gordin ladusalt erinevate meediumide vahel ning töötab nii joonistuse, foto, video kui ka performance’iga. Tema kunstipraktika põhiline huviobjekt on inimese absurdselt stereotüüpsed mõtte- ja käitumismustrid tänapäevases ühiskonnas.

Gordini teosed on peaaegu alati jutustavad ning koonduvad tihti mõne erutava või ärritava situatsiooni ümber. Karjääri algusaastatel olid Gordini loomingu põhiatmosfääriks räpane agul, trööstitult tühjad tööstusmaastikud, tõrjutud ja stigmatiseeritud sotsiaalsed kihid ning jaburad võllanaljad.

Nüüd on ühe sündmuskohana lisandunud kunstimaailma karm reaalsus ning peategelasena kunstnik ise. Musta huumoriga vürtsitatud stseenid murendavad ettekujutust professionaalsest kunstiilmast kui millestki elitaarsest ja glamuursest.

Gordin on võitnud fotokonkursse ning pälvis 2017. aastal Vilniuses Baltimaade noore maalikunstniku preemia.

Toimunud
26/04/2018 – 05/05/2018
Vaatamis- ja lugemistuba

Kogo galerii avasündmus tutvustab galeriiga koostööd tegevate kunstnike loomingut ja galerii käesoleva aasta programmi. Kunstnikud hõivavad uue ruumi neile omasel viisil, luues teineteisega nii ühenduslülisid kui ka põikpäiseid vastandumisi. Ühiskondlik, isiklik ja eksistentsiaalne ilmneb Alexei Gordini teostes kunstniku seiklusi kunstimaailmas kujutavate lugude kaudu, Diana Tamane teostes aga isiklike perekonnalugude tundlikus esituses. Kristi Kongi keskendub valguse, värvi ja taju süsteemsele uurimisele. Elīna Vītola toob vaataja ette humoorikaid tähelepanekuid abstraktse maali seostest argise ja poliitilisega. Eva Mustoneni ja Mari-Leen Kiipli koostöös sünnib mänguline installatsioon, mille kaudu pannakse vaataja vastamisi kummaliste leid- ja leiutatud objektidega. Galeriist saab vaatamis- ja lugemistuba, kuhu külastajad on oodatud aega veetma ja kunstnike teostega põhjalikumalt tutvuma.

Alexei Gordin (1989) on õppinud Tallinnas ja Helsingis maali, elab ja töötab Tallinnas.

Olles küll maalikunstniku taustaga, liigub Gordin ladusalt erinevate meediumide vahel ning töötab nii joonistuse, foto, video kui ka performance’iga. Tema kunstipraktika põhiline huviobjekt on inimese absurdselt stereotüüpsed mõtte- ja käitumismustrid tänapäevases ühiskonnas. Gordini teosed on peaaegu alati jutustavad ning koonduvad tihti mõne erutava või ärritava situatsiooni ümber. Karjääri algusaastatel olid Gordini loomingu põhiatmosfääriks räpane agul, trööstitult tühjad tööstusmaastikud, tõrjutud ja stigmatiseeritud sotsiaalsed kihid ning jaburad võllanaljad. Nüüd on ühe sündmuskohana lisandunud kunstimaailma karm reaalsus ning peategelasena kunstnik ise. Musta huumoriga vürtsitatud stseenid murendavad ettekujutust professionaalsest kunstiilmast kui millestki elitaarsest ja glamuursest.

Gordin on võitnud fotokonkursse ning pälvis 2017. aastal Vilniuses Baltimaade noore maalikunstniku preemia.