fbpx

Jutukas mateeria

Kati Saarits
Nora Mertes
Kuraator: Brigita Reinert

9.2.2019 — 23.3.2019

Näitus “Jutukas mateeria” vaatleb kõige laiemas tähenduses meid ümbritsevat materiaalset kultuuri ning selles peituvaid lugusid, tähendusi ja transformatsioone. Ühiskonnas on sageli olnud tavaks imetleda minevikust pärit materiaalse kultuuri objekte, kuid kuidas suhtutakse tänapäeva objektidesse, mis meid iga päev ümbritsevad? Näitusel vaadeldakse ühiskondlikke lugusid, ootusi ja ihasid, mis on settinud meie ümber leiduvasse mateeriasse; kunstnikud on kui antropoloogid, kes uurivad asjade erinevaid tähenduskihte vormi, materjalide, kasutusfunktsioonide ning sotsiokultuuriliste (aja)lugude kaudu.

Millised ootused ja tähendused meid ümbritsevate asjadega seovad? Kuidas mõjutab inimene end – oma tajusid, arusaamu ja harjumusi – nende asjade kaudu, mida ta enda ümber pidevalt loob? Igapäevaelus on asjadel oluline roll nii materiaalses kui immateriaalses võtmes. Me fetišeerime nende tarbelisust või esteetilisust, kuid mõtleme harva võimalike lisatähenduste ning peidetud potentsiaali peale. “Jutukas mateeria” põhineb visuaalsel ja taktiilsel uurimistööl asjadest, mis on kaotanud oma funktsiooni, mille funktsioon on teadmata või veel avastamata. Millised otstarbed, tähendused ja olemisviisid avalduvad meid iga päev ümbritsevates asjades, kui eemaldada neilt inimese antud ideoloogilised tähendused ning tarbefunktsioonid?

Kunstnikke köidavad olukorrad, kus esemed on oma eesmärgi minetanud või pendeldavad funktsiooni ja esteetika vahealal. Saarits käsitleb dekoratiivsete poolfunktsionaalsete asjade uurimise kaudu objekte, milles on kihistunud eri aegade ühiskondlik edukultus ja tarbimisunelmad. Vaadeldes asjade n-ö saamislugusid, analüüsib ta ka laiemalt “asjasust” ning asjade ontoloogilisi tähendusi. Mertes aga tegeleb igapäevaelu asjadega seonduvate harjumuste ja arusaamade ümbermõtestamisega, kombineerides eri materjale ja tarbeesemete osi. Rõhudes kunstiteose materiaalsele kohaolule ning soovides lahti öelda asjade ja materjalide semantilisest pagasist, avab ta seeläbi nende uusi võimalikke tähendusi ja kasutusviise.

Kati Saarits (EE, s 1992) on Eesti kunstnik, kes on omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias installatsiooni ja skulptuuri osakonnas ning olnud vahetusõpingutel Ljubljana ülikooli kunsti- ja disainiakadeemias. Saaritsa loomingut iseloomustab tundlik materjalikäsitlus ja intuitiivne lähenemine skulpturaalsetele vormidele. Teda paelub valdkondlik piir skulptuuri ja installatsiooni vahel ning idee kolmemõõtmelise objekti eneseküllasest terviklikkusest. Oma viimase aja loomingus on Saarits tegelenud suuresti tarbekunsti ja käsitöö valdkonnaga, põimides oma töödes tarbekunsti tehnika- ja materjalikesksust ning traditsioonilisi töömeetodeid.

Nora Mertes (BE/GE, s 1982) on Saksamaal tegutsev Belgia päritolu kunstnik, kes tegeleb oma materjali- ja kohaspetsiifikast lähtuvas loomingus peamiselt skulpturaalsete väärtustega. Mertes kasutab materjale, igapäevaobjekte ning enese keha ümbritseva materiaalse kultuuri uurimiseks. Näitustel avaldub see eri meediumides, nii installatsioonis, skulptuuris, fotos kui ka videos. Mertes katsetab erinevaid materjali ja objektidega manipuleerimise viise ja uurib, kuidas võivad need üksteise suhtes reageerida või transformeeruda. Asetades esemeid n-ö võõrastesse rollidesse, soovib kunstnik peegeldada meid ümbritseva füüsilise maailma tähendusi ja potentsiaali. Just see aspekt moodustab tema skulpturaalsete ja ruumiliste tööde aluse.

Brigita Reinert (EE, s 1990) on õppinud kunstiõpetust ja filosoofiat Tallinna Ülikoolis ning lõpetanud kunstiteaduse eriala magistrantuuri Eesti Kunstiakadeemias. Ta on täiendanud end Budapestis kunstiteooria alal ning töötanud praktika raames Veneetsia biennaali Eesti paviljonis ja hiljem Raster galeriis Varssavis. Ta on tegutsenud kuraatori/programmijuhi, toimetaja ja tõlkijana ning osalenud projektides nagu kunstiprojekt/ajakiri Uus Materjal ja Uus Number! ning kunstifestival “Kilomeeter Skulptuuri”. Teda paeluvad enim interdistsiplinaarsus ning kaasaegse kunsti praktikate ühendamine teiste kultuurivaldkondadega. Hetkel töötab ta Kumu kunstimuuseumi publikuprogrammide kuraatorina ning vabakutselise kunstikriitikuna.

Hoia silm peal ka näitusega kaasneval publikuprogrammil:

→ KUNSTNIKUVESTLUS
09.02.19 kell 16.00 vestlevad kunstnikud Kati Saarits ja Nora Mertes näituse kuraatoriga näituse temaatikast ning laiemalt oma senisest loomingust. Kunstnikuvestlus toimub inglise keeles.

→ LOENGUÕHTU
06.03.19 kell 18.00-19.30 toimub Kogo galeriis Kaire Nurga loenguõhtu “Muutuv materiaalsus”. Loeng toimub eesti keeles.

→ KURAATORITUUR
23.03.19 kell 16.00 näituse finissage ja kuraatoriekskursioon Brigita Reinertiga. Kuraatorituur toimub eesti keeles.

Graafiline disain: Aleksandra Samulenkova (LV/NL)

Täname: Club-Mate Eesti, Trükikoda Paar, Looming Hostel, Siim Preiman, Ingrid Allik, Brita Kaasik, Taavi Rei, Age Linkmann, Darja Andrejeva, Lauri Lest, Helena Keskküla, Kadri Villand, Eva-Erle Lilleaed, Mati Schönberg, Marten Esko.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital; Kogo galeriid toetab Tartu linn.

Näitusevaated: Madis Kats

Press ja Publikatsioonid

Asjadest tagasi mateeria juurde
Tenno Teidearu. Sirp. 22/03/2019

Vestlused ja üksikkõned mateeriaga
Eva-Erle Lilleaed. Kunsti- ja visuaalkultuuri ajakiri KUNST.EE. 1/2019

‘Chatty Matter’ by Kati Saarits and Nora Mertes at Kogo Gallery
Blok Magazine. 18/03/2019

Chatty Matter
Footnotes on art

Photo reportage from the exhibition ‘Chatty Matter’ by Kati Saarits and Nora Mertes at the Kogo Gallery
Echo Gone Wrong. 20/02/2019

Teosed
Keraamika, kumm, 56 x 5,4 x 5,4 cm cm, 2019
1100.00 €
wum
Keraamika, kumm, 2018/19
1600.00 €
Keraamika, kumm, 2018/19
1600.00 €
Keraamika, kumm, 2018/19
600.00 €
oou
Keraamika, kumm, 2018/19
600.00 €
uu
Keraamika, kumm, 2018/19
600.00 €
Keraamika, kumm, 2018/19
1200.00 €
Keraamika, kumm, 2018/19
1100.00 €
Keraamika, kumm, 2018/19
1100.00 €
Keraamika, kumm, 2018/19
1100.00 €
Betoon, kumm, 2018/19
1800.00 €
Keraamikakips, 2016-19
1200.00 €
Video, 2018/19
1200.00 €
Keraamikakips, 2016-19
1200.00 €
Villast vaip, ca 130 x 115 cm cm, 2018/19
750.00 €
Neljast osast koosnev objekt: tärgeldatud kangas, portselan, kips. Mõõtmed varieeruvad, 2018
250.00 €
Kolmest osast koosnev objekt: tärgeldatud kangas, portselan, põletatud savi. 
Mõõtmed varieeruvad, 2018
350 €
Portselan, 30 x 33 x 8 cm cm, 2018
320 €
Kahest osast koosnev 
objekt: 
tärgeldatud kangas, põletatud savi
. Mõõtmed varieeruvad, 2018
150 €
Kahest osast koosnev objekt: tärgeldatud kangas, põletatud savi
125 €
Kolmest osast koosnev 
objekt: põletatud savi, toonitud kips,portselan, 24.5 x 25.5 x 6 cm
 cm, 2018
250 €
Kahest osast koosnev 
objekt: tärgeldatud kangas, portselan, porcelain: 25 x 26 x 6.5 cm cm, 2018
350 €

Kogo galerii uudiskiri

Loe viimast uudiskirja