fbpx

Kala, kes neelab maailma / Osakesed, mis tantsivad päikesekiirtes. 2018. HD video kahes peatükis

2018. HD video kahes peatükis
Varasemad pildid inimkultuuris näitavad loomade jõu ja väärikuse
tunnustamist omaette. Praegusel ajal nähakse keskkonda peamiselt ressursi
või ohvrina. Vanu müüte taaselustatakse loomade ja looduse jõu
suurendamiseks ja kadunud austuse taastamiseks.
Mari-Leen Kiipli loob kaasaegse muinasjutu isiklikust transformatsioonist,
inimese ja looduse suhtest. Oma videos väljendab ta liikumist valguse ja
hämaruse, ebakindluse ja teadmatuse vahel ning erinevate eluvormide
eksistentsiaalset ja hägustunud kokkupuutepuudet. Videot eksponeeriti
esmakordselt koos Kristi Kongi maaliinstallatsiooniga Kogo galerii näitusel
“Salajane vilin metsas”.